Účetnictví

Zajistíme Vám tyto oblasti účetních služeb

účetní služby

Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků ekonomické činnosti v peněžních jednotkách. Je uspořádaným systémem evidence s určitými, vesměs obecně platnými normami a definovanými pravidly.


Účtujeme podle těchto účetních standardů

ČÚS pro podnikatele
ČÚS pro nepodnikatelské subjekty
Účetnictví podle mezinárodních účetních standardů IFRS